...staviame Vaše sny

VÄZNÍKOVÝ KROV

Väzníkový krov predstavuje ľahkú, priestorovo  stuženú a stabilnú konštrukciu krovu.Väzníkovým krovom je možné realizovať rôzne typy tvarov striech od stanových striech s rôznymi sklonmi, až po pultové a ploché strechy.

Drevené priehradové konštrukcie sú cenovo výhodnou alternatívou ku klasickým krovom a oceľovým konštrukciám.

Firma DrevoDom – Zvolen s.r.o., používa technológiu MITEK, t.z. spájanie drevenej konštrukcie oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi. Je to moderná spojovacia metóda, ktorá umožňuje vysokú optimalizáciu návrhu, minimalizovanie spotreby dreva a spojovacích prostriedkov.

Poskytujeme, zaistíme:

 • kompletný návrh nosnej konštrukcie krovu 
 • cenové kalkulácie na dodávky krovu všetkého druhu 
 • spracovanie kompletnej dokumentácie krovu vrátane statickej analýzy návrhu prvkov konštrukcie 
 • vlastnú výrobu nosných prvkov krovu na kompletných technologických linkách 
 • všetky montážne práce na montážach konštrukcií krovu

Použitie

 • strechy rodinných domov rozmanitých tvarov s využiteľným, alebo nevyužiteľným podkrovím
 • veľkorozponové viaclodné väzníkové priehradové strešné konštrukcie obchodných, priemyselných, poľnohospodárskych a športových stavieb
 • celodrevené systémy (bytové a rodinné domy, nadstavby, haly, jazdiarne, hangáre, telocvične)

Výhody

 • statická spoľahlivosť
 • rozpätie konštrukcií až 20 m
 • vysoká tvarová konštrukčná variabilita
 • nízka hmotnosť
 • vysoká miera prefabrikácie
 • výhodné ceny
 • ochrana dreva impregnáciou
 • ekologický výrobok
 • kvalitný technický servis
 • rýchla montáž

Bezpečnosť väzníkových konštrukcií

Statický výpočet a dimenzovanie väzníkov realizujeme pomocou softvéru firmy Mitek, ktorý akceptuje platné európske normy. Z väzníkov vytvárame priestorovú konštrukciu tak, aby bola preukázateľne zabezpečená jej mechanická odolnosť a priestorová stabilita. Výpočty a návrhy sú kontrolované autorizovaným statikom.

Proces návrhu drevených konštrukcií a striech spĺňa požiadavky normy EN 14250:2010.

Spoločnosť DrevoDom - Zvolen vlastní Certifikat zhody systemu riadenia vyroby 1301-CPR-1144. 

Certifikát